ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА https://bg-mushrooms.com/

Tози документ съдържа Общите условията за използване на Сайта https://bg-mushrooms.com/. Неприятно, но в случай че не сте съгласни с Общите условия, няма възможност да използвате Сайта https://bg-mushrooms.com/ и да сключвате договори с “Български продукти 2012“ ЕООД. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 21.05.2021

 1. I. ПРЕДМЕТ
 • Тези общи условия важат за клиенти и потребители, които имат достъп до уебсайта https://bg-mushrooms.com/ („Сайта“), администриран от “Български продукти 2012“ ЕООД („Ние“, „Нас“), ЕИК: 202186515 със седалище и адрес на управление: Девин, България, Пирин 14
 • Моля, запознайте се внимателно настоящите Общи условия, преди да получите достъп до Сайта и да сключите с Нас договор за продажба от разстояние.
 • Моля да имате предвид, че Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на тези Общи условия, когато използвате сайта https://bg-mushrooms.com/.
 1. II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. ”Български продукти 2012“ ЕООД,  е дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление: България, Девин, улица Пирин 14

2.3. Можете да се свържете с “Български продукти 2012“ ЕООД на:

Имейл: [email protected]

III.ДЕФИНИЦИИ

3.1. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва https://bg-mushrooms.com за сключване на договори за продажба от разстояние и доставка на стоки.

3.2. Потребител – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва https://bg-mushrooms.com/ по какъвто и да е начин, включително като го разглежда.

3.3. Профил – раздел от https://bg-mushrooms.com, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на клиентите да сключват договор за продажба от разстояние и доставка на стока с Нас, без да е необходимо при всяка поръчка да посочва адрес за доставка, да вижда историята на покупките си, своите бонус точки, исканията за рекламации, транзакции и др. възможности.

3.4. Услуга – запознаване с предлаганите от “Български продукти 2012“ ЕООД  продукти и сключване и изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната/ните стока/и.

3.5. Поръчка – сключване на договор за покукпо-продажба от разстояние.

IV.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на “Български продукти 2012“ ЕООД са задължителни за всички клиенти и потребители на този сайта..

4.2. Всяко използване на сайта https://bg-mushrooms.com означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от “Български продукти 2012“ ЕООД  по всяко време. Това може да се дължи на по собствено решение на дружеството или да е наложително по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти и потребители.

4.4. Във всеки един случай на промяна на общите условия “Български продукти 2012“ ЕООД  ще информира за това своите клиенти и потребители чрез публикуването на промените в сайта – https://bg-mushrooms.com, поради което Ви информираме, че имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на сайта – https://bg-mushrooms.com при всяко негово ползване.

4.5. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.6. ”Български продукти 2012“ ЕООД полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в сайта –https://bg-mushrooms.com. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, “Български продукти 2012“ ЕООД   уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.7. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Сайта, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които “Български продукти 2012“ ЕООД  предварително се извинява на своите  клиенти и потребители, и моли същите да ни информират незабавно чрез формата за контакт с Нас.

4.8. Допустимо е описанията на продуктите да бъдат понякога непълни, поради ограниченото пространство на уеб страницата.

4.9. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в сайта – Hhttps://bg-mushrooms.com

4.10. Ако  https://bg-mushrooms.com съдържа линкове към други сайтове, “Български продукти 2012“ ЕООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

V.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да сключи договор за покупко-продажба от разстояние с Нас и да купи предлаган от Нас продукт през сайта – https://bg-mushrooms.com като направи Поръчка по електронен път.

5.2 За тази цел след като е избрал продукт/и, който/които желае да закупи, както и  количество и спецификации на същите,  следва да кликне върху „Добавете“. След избора на всички продукти, които клиентът желае да закупи, следва да кликне върху „Кошница“. В нея може да въведете код за отстъпка или ваучер за подарък, в случай че разполагате с такива, след което в няколко последователни стъпки да въведе данни относно начин и адрес за доставката им, начин и място на плащане и да кликне върху „Потвърждение на поръчката“. 

5.3. “Български продукти“ ЕООД  има правото да не достави част или всички Стоки от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена за Стоката.

5.4. За да не попълвате данните по т.5.2. е силно препоръчително да създадете Профил на Сайта. Използвайте бутон „Регистрирайте“ за да създавате профил, като ще трябва да въведете вашите лични данни във формата за регистрация.

5.5. “Български продукти“ ЕООД   идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на https://bg-mushrooms.com и на IP адреса на Купувача. “Български продукти 2012“ ЕООД  има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, , пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите/ Стоките, които компанията предоставя.

5.6. След като настроите Вашия профил, в него ще можете да виждате историята на покупките си, своите бонус точки, исканията за рекламации, транзакции и др.

5.7. С направата на поръчка през уебсайта Вие гарантирате, че съгласно закона сте в състояние да сключвате обвързващи Ви договори.

5.8. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане.

5.9. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача. Всеки договор може бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или от негов доставчик за купените Стоки, в случай че е наличен такъв за тези стоки.

VI.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до https://bg-mushrooms.com с цел сключване на договор за покупко-продажба от разстояние е позволен на всеки клиент. Онлайн магазинът съдържа стоки, предназначени единствено за пълнолетни клиенти.

6.2. “Български продукти 2012“ ЕООД  си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е клиент или потребител до сключване на Договор, ако сметне, че това би било в ущърб на “Български продукти 2012“ ЕООД   по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на клиента или потребителя е да попълни формата за контакт с Нас, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. “Български продукти 2012″ ЕООД  не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът или потребителят е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3. Клиентът има право да публикува мнения относно предлаганите на Сайта продукти, както и да се свързва с Нас посредством формата за контакт. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Сайта или игнорирани.

6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна комуникация  посредством формата за контакт

6.5. “Български продукти 2012“ ЕООД   може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките на Сайта, за определен период от време.

6.7. Всички цени на Стоките на сайта – https://bg-mushrooms.com, са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.8. Заплащането на Стоките става обикновено с наложен платеж при доставката на същите.

6.9. В случай на уговорено онлайн плащания или плащания по банков път, “Български продукти 2012“ ЕООД  не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

Плащането с карта към “Български продукти 2012“ ЕООД   се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на клиента. Затова “Български продукти 2012“ ЕООД   препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за Продукти.

6.10. Клиентът или потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство, въз основа на която ще бъде издадена фактура за поръчаните и доставени Стоки

6.11. Някои оферти са обвързани с максимално количество, което може да бъде закупено от един клиент. Ако това е приложимо, това е подробно описано в индивидуалното предложение.

6.12. Ако „Български продукти 2012“ ЕООД  не можем да изпълним Поръчката, след като сте заплатили цената, ще Ви върне заплатената сума по посочена от Вас банкова сметка.

6.13. ”Български продукти 2012“ ЕООД . има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба от разстояние, сключен чрез сайта –https://bg-mushrooms.com без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на клиента за това. Съответният “МАКС МАРИ“ ЕООД . ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

VII.ПОРЪЧКААНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКА. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА.

7.1. Клиентът или потребителят се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на “Български продукти 2012“ ЕООД  във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

7.2.   С изпращането на поръчката клиентът или потребителят разрешава на “Български продукти 2012“ ЕООД  да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

7.3. “Български продукти 2012“ ЕООД  има право да откаже да изпълни (да анулира) направената Поръчка. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение “Български продукти 2012“ ЕООД  спрямо клиента или потребителя във връзка с нея и последният няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на клиента или потребителя на транзакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на “Български продукти 2012“ ЕООД при онлайн плащания
 • предоставените от клиента или потребителя. данни в Сайта са непълни и/или грешни.

7.4.  Клиентът/Потребителят има право да се откаже от договора, сключен онлайн,  без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице. Клиентът или потребителят е длъжен да плати всички преки разходи по връщането на продукти, предлагани от “Български продукти 2012“ ЕООД , в случай че се откаже от договора в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на продукта и заяви това в срока за отказ. Закупен продукт се завръща в обекта от който е получен за сметка на клиента. Във фабричен търговски вид, не употребяван или правени опити за монтаж,  не нарушена или изцапана оригинална опаковка, която не позволява последваща продажба. Включително касов бон удостоверяващ направената покупка.

7.5 “Български продукти“ ЕООД  се задължава да възстанови платената цена по Поръчката в едномесечен срок от връщането на продукта/продуктите, от които клиентът или потребителят се е отказал. Сумата ще бъде възстановена след предоставяне от клиента или потребителя на негова банкова сметка.

7.6. “Български продукти 2012“ ЕООД  се задължава да публикува в Общите си условия формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

7.7. За упражняване правото на отказ  “Български продукти 2012“ ЕООД  предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ/рекламация или друго недвусмислено заявление.

7.8. Потребителят/Купувачът е длъжен да върне продукта във вида, в който го е получил, с опаковка в цялост, касовата бележка и фактурата,когато такива са издадени.

VIII.СТОКИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

8.1. Не може да бъде извършен отказ от Поръчката в следните случаи:

 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания.
 • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност.
 • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.
 • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

IX. АБОНАМЕТ ЗА ИМЕЙЛ ИЗВЕСТЯВАНЕ

9.1. Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови или актуални продукти.

9.2.Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време чрез изпращане на искане в този смисъл посредством формата за контакт с Нас. 

 X.ДОСТАВКА НА СТОКИ

10.1. “Български продукти 2012“ ЕООД  се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма до адрес, посочен от клиента или потребителя или в офис на куриерската фирма „Еконт Експрес“.

10.2. ”Български продукти 2012“ ЕООД  ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с Нас посредством формата за контакт с Нас и ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

10.3. ”Български продукти 2012“ ЕООД  ще извършва доставката на Стоките само на територията на България. В случай, че в профилът има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен при извършване на Поръчката.

XI.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА НА ПРОДУКТИТЕ

11.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от „ Български продукти 2012 “  ЕООД с предаването им на клиента или потребителя, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на клиента или потребителя на транспортния документ, предоставен от куриера.

XII.ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАР И ОТПРАВЯНЕ НА ЗАПИТВАНИЯ И РЕКЛАМАЦИИ.

12.1. Писането на Коментари на сайта –https://bg-mushrooms.com  се осъществява чрез интегрирана Facebook – система за коментари, поради което следва преди писане на коментар следва да се запознаете с Общите условия и Политиките са сигурност на посочената социална мрежа. “Български продукти 2012“ ЕООД  няма контрол над тези интегрирани външни системи.

12.2. Коментарите следва да съблюдават изискванията на етиката и морала и да са в рамките на добрия тон.

12.3 В случай че някой Коментар има неприемливо съдържание, то същият може да бъде премахнат от “Български продукти 2012“ ЕООД .

12.4. В случай, че “Български продукти 2012“ ЕООД  констатира многократно нарушение на настоящите условия за писане на коментари, то същото си запазва правото да ограничи възможността на клиента или потребителя да публикува Коментарии.

12.5. Запитвания могат да бъдат правени на посочения адрес, електронен адрес, телефон или чрез предвидената за тази цел форма в Сайта: 

12.6 Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

12.7. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

12.8. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „ Български продукти 2012“  ЕООД  ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

12.9.  При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

12.10. Рекламацията се подава устно на посочения от “Български продукти 2012“ ЕООД   телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “Български продукти 2012“ ЕООД   представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

12.11.  При  предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

12.12. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 1. касова бележка или фактура;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

12.13. Ако “Български продукти 2012“ ЕООД  е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

12.14. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

12.15. Рекламации могат да бъдат правени чрез предвидената за тази цел форма в Сайта: или по e-mail адрес/пощенски адрес в свободен текст или чрез формата, приложена към настоящите Общи условия.

12.16. „ Български продукти 2012 ЕООД поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

(2) Когато “Български продукти 2012“ ЕООД  удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

12.17. “Български продукти 2012“ ЕООД  при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

12.18.  Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

12.19. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не  понася  значителни неудобства.

12.20. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

12.21. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

12.22.  Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

12.23.  Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

XIII.ОТГОВОРНОСТ

13.1   “Български продукти 2012“ ЕООД  не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на дружеството.

 XIV.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

14.1. При обработването на лични данни “Български продукти 2012“ ЕООД  спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защита на личните данни, защото за Нас сигурността на личните данни на нашите служители,  клиенти и потребители e от първостепенно значение.

14.2. Личните данни, отнасящи се до потребители или клиенти и съдържащи се в базата данни на “Български продукти 2012“ ЕООД  не може да се предоставя на трети лица, освен с изричното съгласие на потребителя или клиента и/или съгласно българските закони.

14.3.  “Български продукти 2012“ ЕООД  обработва личните данни на своите клиентите и потребителите съгласно „ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ПОЛЗВАТЕЛИ НА https://bg-mushrooms.com, публикувана на интернет страницата на дружеството и/или налична в търговските обекти.

XV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. СПОРОВЕ

15.1. Спорове, възникнали между “Български продукти 2012“ ЕООД , и клиент или потребител, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство от компетентния съд в гр. София.

15.2. Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

XVI. КОНТАКТИ

16.1. Може да задавате Вашите Въпроси, свързани с Общите условия на “Български продукти 2012“ ЕООД  на:

 • Имейла за кореспонденция

XVII. ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

17.1. Органите, регулиращи дейността на “Български продукти“ ЕООД   са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)